Puur&VoorJou, Nicol Wopereis, gevestigd aan de scholeksterstraat 25 in Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Puur & Voor Jou / Scholeksterstraat 25 / 7132 DH Lichtenvoorde / 0613831251 / www.puurenvoorjou.nl / nicol@puurenvoorjou.nl

Nicol Wopereis is de functionaris Gegevensbescherming van praktijk Puur&VoorJou.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Puur&VoorJou verwerkt persoonsgegevens. Wij verkrijgen deze persoonsgegevens doordat cliënten zich aanmelden voor een consult of persoonlijke begeleiding (via e-mail of telefonisch). De cliënt of  een wettelijk vertegenwoordiger tekent hiervoor. Puur&VoorJou heeft alleen particulieren als client, mogelijk via overheid (PGB/ZIN). Bij minderjarige cliënten tekenen beide ouders deze verklaring.

Ook verwerkt Puur&VoorJou persoonsgegevens voor het aanbieden van online cursussen. Deze gegevens zijn nodig om toegang te kunnen verlenen tot de cursussen en de facturatie te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij van de cliënten verwerken.

 • Voor- en achternaam*
 • Geboorte datum
 • Adresgegevens*
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres*
 • Bedrijfsnaam* (alleen bij online cursussen)
 • Naam wettelijk vertegenwoordiger
 • Naam huisarts
 • Gezinssamenstelling
 • Medische gegevens (ziektegeschiedenis in intakeformulier)
 • Behandelwensen
 • Bankrekeningnummer (via transactiegegevens bankafschrift)
 • Overige gegevens die men aan Puur&VoorJou actief verstrekt, in correspondentie (waaronder anamnese/intakeformulier), verslaglegging van behandelingen en telefonisch.

De gegevens die, naast consult als reden, specifiek voor online cursussen worden verwerkt, zijn hierboven met een * aangegeven.

Verwerkingsdoelen, grondslag en bewaartermijn

Doelen verwerken gegevens

Puur&VoorJou verwerkt persoonsgegevens van cliënten met de volgende doelen

 • Goede communicatie met cliënt
 • Anamnese/ intakeformulier
 • Opstellen van persoonlijke protocollen
 • Aanleggen en onderhouden van persoonlijke verslaglegging
 • Afhandelen van betaling
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Boekhouding
 • Aanbieden online cursussen

Bewaartermijn

Er is een bewaarperiode van 20 jaar van toepassing op persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Fysieke documenten

Puur&VoorJou bewaart fysieke documenten met persoonsgegevens van cliënten in een vergrendelde dossierkast.

Website, email, telefoon en digitale documenten

De website verstuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding (https). Voor optimalisatie- en analysedoeleinden maakt Puur&VoorJou structureel gebruik van cookies op haar website. Incidenteel kunnen er ook cookies voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Zowel de inkomende als uitgaande mail van Puur&VoorJou zijn beschermd. 

De computermap waar documenten van de cliënten opgeslagen zijn, is beveiligd met een wachtwoord en is versleuteld. De mobiele telefoon van Puur&VoorJou is vergrendeld door middel van een vingerafdruk en gezichtsherkenning. Puur&VoorJou werkt niet in de cloud.

Computerprogramma’s en -systemen

Puur&VoorJou maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s en – systemen:

 • Windows
 • Excel
 • Microsoft Outlook
 • McAfee beveiliging
 • VeraCrypt
 • Zilliz berichten app
 • The Huddle – Plug&Pay – Mollie Payments (online cursussen)

Delen van persoonsgegevens met derden

Puur&VoorJou deelt geen gegevens van cliënten met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met onze accountant die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Ook met de leverancier van de online cursussen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin staat dat partijen zich houden aan de wet die geldt voor gegevensverwerking.

Verzoeken van cliënten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventueel toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Puur&VoorJou en heeft  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de cliënt bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van hen beschikken in een computerbestand naar hen of een andere door de cliënt genoemde organisatie te sturen.

De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@puurenvoorjou.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de cliënt is gedaan, vragen wij om in de praktijk langs te komen.

WKKGZ

De cliënt kan zich voor eventuele klachten richten tot Nicol Wopereis (eigenaar Puur&VoorJou). Komen zij er samen niet uit, Puur&VoorJou heeft een contract met Quasir en De Zorgprofessional voor verdiepende klachten (wkkgz).

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

Puur&VoorJou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nicol@puurenvoorjou.nl

Wanneer er sprake is van overlijden van de therapeut dan worden de persoonsgegevens van de cliënten zorgvuldig verwijderd.